blog

  • आमसञ्चार भित्र छिरेको प्रतिगमन

    २०७९ मंसिर १४ nepal suchana Read More...

    पार्वती खड्का ‘हामीलाई आन्दोलनमा गएको फोटो बाहिर आयो भने संस्थाले कार्वाहि गर्छ ।’ सरकारी सन्चारमाद्यममा कार्यरत एकजना स्थायी कर्मचारीले मलाई सुनाएका यि