blog

  • आमसञ्चार भित्र छिरेको प्रतिगमन

    २०७९ चैत ५ nepal suchana Read More...

    पार्वती खड्का ‘हामीलाई आन्दोलनमा गएको फोटो बाहिर आयो भने संस्थाले कार्वाहि गर्छ ।’ सरकारी सन्चारमाद्यममा कार्यरत एकजना स्थायी कर्मचारीले मलाई सुनाएका यि